Dzienne Centrum Aktywizacji

W DCA mieszczącym się w Lublinie przy ul.Wallenroda 2a, prowadzimy terapię zajęciową w 8 pracowniach:

>Muzycznej

   >Haftu

      >Makramy

         >Plastycznej

            >Komputerowej

               >Technik różnych

                  >Stolarskiej

                     >Specjalistycznej

 

Zajęcia mają charakter terapii grupowej, prowadzone są codziennie, od poniedziałku do piątku w godz 8 – 15 w grupach 8-mo osobowych przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorów terapii zajęciowej.

 

CELEM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ NASZYCH SPECJALISTÓW JEST:

Kształcenie uwagi spostrzegawczości, pamięci, umiejętności oceniania i wyboru, myślenia, sprawności manualnych, oraz dostarczenia uczestnikom wiedzy o otaczającym świecie.

>Wychowanie estetyczne.

>Wyzwolenie procesu tworzenia, co oznacza sprzyjanie przelewaniu w formę własnego patrzenia na świat, własnych preferencji i upodobań.

>Nauka właściwego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie..

 

UZUPEŁNIENIEM TERAPII SĄ:

Reedukacja, której celem jest m.in. nabycie umiejętności czytania i pisania., wykonywania działań arytmetycznych oraz utrwalanie sprawności już nabytych. Zajęcia mają charakter indywidualny, prowadzone są przez psychologa i pedagoga.

Trening zaradności życiowej, gdzie uczestnicy przygotowywani są do funkcjonowania w środowisku oraz samodzielnego życia.

Zajęcia w pracowni kulinarnej gdzie uczestnicy nabywają umiejętności przygotowywania prostych posiłków i potraw.

Równolegle odbywają się zajęcia grupy teatralnej „Nasza lepsza”, która co roku przygotowuje nowy spektakl.

Raz w tygodniu podopieczni DCA uczestniczą we mszy świętej w kaplicy, gdzie mają możliwość wysłuchania przygotowanej specjalnie dla nich homilii i przyjęcia Komunii Świętej.

 

W okresie wakacyjnym organizujemy wyjazdy i turnusy rehabilitacyjne, w czasie których nasi podopieczni korzystają z zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych oraz innych atrakcji: zabaw, gier, konkursów, wycieczek.

Secured By miniOrange