Category: Aktualności

1,5% dla LTD za pomocą pitax.pl

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt dla WTZ

Rok 2020 Warsztaty Terapii Zajęciowej działająceprzy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności w Lublinie biorą udział w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministerstwem  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie …

Kontynuuj czytanie

Erazmus + Projekt „Herzdenken” na finiszu

„Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji; Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. ” Więcej informacji o projekcie na

Erazmus+ Projekt „Herzdenken”

Od 2017 r. jesteśmy partnerami w projekcie Erazmus+ „Herzdenken” realizowanym przez Austriacką Caritas. Projekt ma na celu wypracowanie sposobu wykorzystania modelu „Opieki Maieutycznej” do pracy ze starszymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. https://www.caritas-linz.at/aktuell/ueber-uns/eu-projekte/herzdenken/?L=0 Myślenie sercem ( Herzdenken) Dlaczego stworzono projekt Herzdenken? Mieszkańcy Europy żyją coraz dłużej, oznacza to, że nasze społeczeństwa starzeją się. W przeszłości tak …

Kontynuuj czytanie

Wakacje w Dziennym Centrum Aktywizacji – 2014

Michał na Trynitarskiej Wieży W czasie wakacji uczestnicy Dziennego Centrum Aktywizacji, mieli możliwość wzięcia udziału w następujących atrakcjach: – zwiedzanie skansenu – 14 lipca – konkurs sałatkowy – 17 lipca -wyjście do Ogrodu Botanicznego – lipiec – ognisko z pieczeniem kiełbasek- 20 sierpnia – wejście na Wieże Trybnitarską  – 22 sierpnia – wyjazdy nad Zalew …

Kontynuuj czytanie

Secured By miniOrange